Regulamin wykonania fotografii

 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie spisania umowy między wykonawcą a zleconiodawcą.
 • Fotograf wykonuje fotografie nieruchomości wskazanej w Zleceniu.
 • Sesja zdjęciowa jest wykonywana pod wskazanym adresem w obecności Zamawiającego lub innej wskazanej przez niego osoby reprezentującej interes Zamawiającego.
 • Po uzgodnieniu z zleceniodawcą, fotograf może odebrać klucze z innej lokalizacji i po wykonaniu zlecenia dostarczyć je pod wcześniej uzgodniony adres.
 • Zamawiający zobowiązany jest udostępnić fotografowi nieruchomość w celu wykonania sesji zdjęciowej.
 • Odpowiedzialność za wygląd wnętrz spoczywa na Zamawiającym. Fotograf nie sprząta nieruchomości do wykonania sesji. Dokumentowany jest stan nieruchomości jaki zastanie na miejscu.
 • Fotograf zobowiązany jest pozostawić lokal po sesji zdjęciowej w stanie niepogorszonym.
 • Po potwierdzeniu zamówienia przez Zleceniodawcę, wysyłamy poradnik jak właściwie przygotować mieszkanie do sesji.
 • Zdjęcia wykonane w czasie sesji zdjęciowej otrzyma zamawiający w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
 • Zdjęcia będące przedmiotem tranzakcji nie są obarczone żadnym znakiem wodnym i innymi elementami zakłócającymi ich odbiór wizualny.
 • Wszystkie fotografie posiadają w metadanych autora pracy a także lokalizację ich wykonania. Fotograf zastrzega sobie prawo do pozostawienia tych informacji w metadanych zdjęć, chyba że strony umowy uzgodnią inaczej w treści umowy pod rygorem nieważności.
 • Wraz z zapłatą kwoty za wykonaną usługę Zamawiający otrzymuje prawo licencyjne do wykorzystywania materiału fotograficznego bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych w obrocie elektronicznym.
 • Zamawiający ma prawo udostępnić materiał fotograficzny innym podmiotom (agencjom nieruchomości, portalom z ofertami oraz innym zainteresowanym), przy czym wskazane podmioty i osoby trzecie nie mają prawa modyfikować zdjęć ani usuwać metadanych.
 • Za modyfikację o której mowa w pkt 13 nie uważa się zmiany wielkości zdjęcia (skalowania).
 • Fotograf ma prawo wykorzystywać materiał fotograficzny w celach marketingowych oraz promocji własnych usług.
 • Płatność za usługę następuje przed wykonaniem zlecenia. Dokładne dane do przelewu podane zostaną w mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 • Zdjęcia z wykonanej sesji zdjęciowej otrzymujecie Państwo pocztą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail w terminie do 5 dni roboczych od dnia wykonania usługi.
 • Faktura za wykonaną usługę zostanie przesłana wraz ze zdjęciami drogą elektroniczną.

Legenda

Metadane - a właściwie EXIF data (z angielskiego Exchangeable Image File Format) to najważniejsze dane o danym zdjęciu. W formacie tym przechowywane są informacje o czasie wykonania zdjęcia, lokalizacji, modelu aparatu, ogniskowej obiektywu, zastosowanym oświetleniu współpracującym z aparatem, zastosowaną czułość ISO, balans bieli, autorze zdjęcia i inne. Dostęp do tych danych uzyskujemy przez oprogramowanie do obróbki cyfrowej lub w systemie operacyjnym klikając prawy przycisk myszy na danej fotografii i wybierając pozycję Właściwości.

Zadzwoń do nas 22 122 02 96 (centrala) i dowiedz się więcej!

Czekamy na Twój telefon. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.
Połączenie płatne według stawek Twojego operatora za telefony stacjonarne.

DANE KONTAKTOWE AGENCJI