Który naczelnik urzędu skarbowego jest właściwy do opodatkowania dochodów (przychodów) z najmu?

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Nie ma tu znaczenia miejsce położenia wynajmowanej nieruchomości. Jednak, gdy mieszkasz za granicą, mają zastosowanie regulacje w sprawach opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników będących nierezydentami, które zawarto w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. nr 165, poz. 1371 ze zm.).

W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku właściwi miejscowo są wymienieni w powołanym rozporządzeniu naczelnicy urzędów skarbowych, ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności.

Województwo, w którym cudzoziemiec prowadzi działalność gospodarczą Właściwy miejscowo organ podatkowy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym
Dolnośląskie Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole
Kujawsko-pomorskie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
Lubelskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie
Lubuskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze
Łódzkie Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście
Małopolskie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście
Mazowieckie Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście
Opolskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu
Podkarpackie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
Podlaskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku
Pomorskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku
Śląskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach
Świętokrzyskie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach
Warmińsko-mazurskie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie
Wielkopolskie Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto
Zachodniopomorskie Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

Jeżeli osoba fizyczna (podmiot zagraniczny) prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Sprawdź jak naliczać podatek od wynajmu.

Zadzwoń do nas 22 122 02 96 (centrala) i dowiedz się więcej!

Czekamy na Twój telefon. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.
Połączenie płatne według stawek Twojego operatora za telefony stacjonarne.

DANE KONTAKTOWE AGENCJI